DIERENASIEL SCHOUWEN- DUIVELAND

 

 

 

Een korte rondleiding door het asiel

Het dierenasiel heeft ook nog de beschikking over een quarantaineruimte en een ziekenboeg.

Jaarplan

Jaarplan 2016 van Dierenasiel Schouwen-Duiveland.

 

Het jaar 2016 zal voor dierenasiel Schouwen-Duiveland een jaar worden waarin de opvang en het herplaatsen van afstands- en zwerfdieren zoals gebruikelijk onze eerste prioriteit zal hebben.Daarnaast is het neutraliseren en chippen van de asieldieren iets wat ondanks de hoge kosten die hiermee gepaard gaan een vanzelfsprekendheid bij ons asielbeleid. Dus ook in 2016 zal elk asieldier deze behandeling krijgen.

 

In samenwerking met Dierenhulp Schouwen-Duiveland zullen er bij de campings in de regio ook weer zwerfkatten gevangen en geneutraliseerd worden,waarna de verwilderde dieren terug geplaatst worden bij de campings (met toestemming van de campingeigenaar) of eventueel op een boerderij.

 

De samenwerking met dierenarts en dierenambulance wordt regelmatig geƫvalueerd,evenals de contacten met onze nazorg-vrijwilligers.

 

De contacten met de plaatselijke media willen we graag op peil houden en eventueel nog iets uitbreiden.

 

Voor kosten en investeringen waar onze begroting niet in voorziet zal door fondsenwerving getracht worden om voldoende financiƫle middelen te verkrijgen.

 

In 2016 zullen de kattenkamers voorzien worden van nieuwe vloeren en in de kraamkamer worden de 25-jarige hokken vervangen door nieuwe hokken.

Een grote wens is de speelweides van de honden gedeeltelijk te bestraten,omdat bij slecht weer deze veranderen in een modderpoel in plaats van een grasveld.

 

Ook het werven van hok-sponsors en donateurs zal onze aandacht hebben en in oktober onze jaarlijkse collecte.

 

Met een gemotiveerd team van medewerkers en vrijwilligers hopen wij op een positief jaar voor Dierenasiel Schouwen-Duiveland.

 

 

Beleids-en aktiviteitenplan 2013-2016 Dierenasiel Schouwen-Duiveland

 

Ons beleids-en aktiviteitenplan op langere termijn betekent het doorvoeren van het bestaande beleid,dit houdt in het handhaven van een gezonde organisatie met als hoofdtaak het tijdelijk verzorgen van opgevangen dieren en als tussenpersoon fungeren bij het herplaatsen van deze dieren.

 

Na de uitbreiding van ons dierenasiel is het beleid er verder op gericht het asiel een prominente rol te laten spelen in de regio Schouwen Duiveland en eventueel ook daarbuiten op het gebied van professionele dierenopvang.

 

Ook willen wij voor nu en in de toekomst onze samenwerking met de dierenartsen, dierenhulpdiensten goed onderhouden en zonodig uitbreiden.

BESTUUR

 

Voorzitter              : Theo Ketting

Secretaris              : Sander Lettinga

Penningmeester   : Cora Jonker-Klippel

Bestuursleden      : Koos Arends

                                Ria Engelen-Lupker

 

Exploitatieoverzicht 2014